Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Gwasanaethau Lleol

Ar y dudalen hon:

Gweithgareddau a Newyddion Lleol

Neuadd Bentref Salem

Gwasanaethau Iechyd

Gwasanaethau Pobl Hŷn

Age Cymru Sir Gar

Cyfeiriad:
Units 5-11
LEC Workshops
100 Trostre Road
Llanelli
SA15 2EA

Gofal Canser Tenovus

Fel prif elusen canserr Cymru, parhawn i fod wrth law i gynorthwyo’r rhai effeithir gan ganser. Yn Gofal Canser Tenovus, mae’n nyrsys profiadol ar gael bod dydd ar ein Llinell Gymorth Rhadffôn (0808 808 1010). Mae nhw’n ateb cwestiynau, nid yn unig gan gleifion canser, ond hefyd gan bobl â symptomau pryderus ac sy’n gofidio ynglŷn ag effaith triniaeth ohiriedig.

Gwirfoddoli

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gar (CGGSG)

Corff ymbarél ar gyfer y trydydd sector, gan gynnig arweiniad, cymorth a chefnogaeth I fudiadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi I ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol.

Canolfan gwirfoddoli CGGSG –Rydyn yn darparu gwasanaeth I unigolion sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli, ac i fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith.

Cyfeiriad:
Carmarthen Office
18 Queen Street
Carmarthen
SA31 1JT

Gwirfoddoli Cymru

Mae ein holl gyfleoedd gwirfoddoli ar gael ar wefan gwirfoddoli Cymru ac mae hyn yn rhoi nifer enfawr o wahanol opsiynau i chi dros y sir ac hefyd dros Gymru.

Ebost: volunteering-wales@wcva.org.uk