Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Gwasanaethau Lleol

Ar y dudalen hon:

Gweithgareddau a Newyddion Lleol

Neuadd Bentref Salem

Gwasanaethau Pobl Hŷn

Age Cymru Sir Gar

Cyfeiriad:
Units 5-11
LEC Workshops
100 Trostre Road
Llanelli
SA15 2EA

Gwirfoddoli

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gar (CGGSG)

Corff ymbarél ar gyfer y trydydd sector, gan gynnig arweiniad, cymorth a chefnogaeth I fudiadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi I ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol.

Canolfan gwirfoddoli CGGSG –Rydyn yn darparu gwasanaeth I unigolion sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli, ac i fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith.

Cyfeiriad:
Carmarthen Office
18 Queen Street
Carmarthen
SA31 1JT

Gwirfoddoli Cymru

Mae ein holl gyfleoedd gwirfoddoli ar gael ar wefan gwirfoddoli Cymru ac mae hyn yn rhoi nifer enfawr o wahanol opsiynau i chi dros y sir ac hefyd dros Gymru.

Ebost: volunteering-wales@wcva.org.uk