Skip to content

Manordeilo and Salem Community Council

Local Services

On this page:

Local Activities & News

Salem Village Hall

Older People's Services

Age Cymru Sir Gar

Address:
Units 5-11
LEC Workshops
100 Trostre Road
Llanelli
SA15 2EA

Volunteering

Carmarthenshire Association of Voluntary Services (CAVS)

CGGSG - Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr - Corff ymbarél ar gyfer y trydydd sector, gan gynnig arweiniad, cymorth a chefnogaeth I fudiadau a grwpiau cymunedol, gan eu galluogi I ddod yn gynaliadwy ac yn effeithiol.

Canolfan gwirfoddoli CGGSG –Rydyn yn darparu gwasanaeth I unigolion sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli, ac i fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith.

Cavs – Carmarthenshire Association of Voluntary Services - is the umbrella body for the third sector, providing guidance, help and support to organisations and community groups enabling them to become sustainable and effective.

Cavs volunteer centre - We provide a service to individuals with an interest in volunteering and to organsiations that use volunteers.

Address:
Carmarthen Office
18 Queen Street
Carmarthen
SA31 1JT

Volunteering Wales

Mae ein holl gyfleoedd gwirfoddoli ar gael ar wefan gwirfoddoli Cymru ac mae hyn yn rhoi nifer enfawr o wahanol opsiynau i chi dros y sir ac hefyd dros Gymru.

All of our volunteering opportunities can be found on the Volunteering Wales website and as a pan-Wales platform will provide the county with a plethora of volunteering options.

Email Address: volunteering-wales@wcva.org.uk