Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem

Gwybodaeth Covid-19

Gwybodaeth Gyffredinol

Llywodraeth Cymru

Dilynwch ganllawiau a rheoliadau diweddaraf Coronafeirws Llywodraeth Cymru (COVID-19).

Mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi bwletinau wythnosol. Medrwch gofrestru er mwyn derbyn y rhain ar y dudalen Newyddion a Hysbysiadau diweddaraf neu trwy anfon ebost cabinetcommunications@gov.wales.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Edrychwch ar yr ystadegau coronafeirws diweddaraf a gwneud cais i gael prawf neu gwirfoddoli i helpu.

Age Cymru – Ffrind mewn Angen

Dod o hyd i wybodaeth, cysur a chefnogaeth yng Nghymru.

Cyngor Sir Gâr

Edrychwch ar y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn eich ardal a dod o hyd i gefnogaeth er mwyn cael mynediad i arian neu wasanaethau.

Grwp Cefnogaeth Gymunedol Covid-19 Llandeilo

Dod o hyd i gefnogaeth er mwyn cael mynediad i wasanaethau a gwirfoddoli i helpu yn Llandeilo a Phen Uchaf Dyffryn Tywi.

Grwp Cydgymorth Covid-19 Salem

Dod o hyd i gymorth yn ardal Salem i gasglu presgripsiwn, siopa neu os am sgwrs.

Cysylltwch â ni ar:

Facebook: www.facebook.com/groups/SalemMutualAidGroup/
Ebost: salemvillagecarms@yahoo.co.uk
Ffôn - 01558 822875 ar gyfer Karen a Andrew Goss / 07891 592428 ar gyfer y Cynghorydd Cymunedol Owen Williams

Busnes a Chyllid

Gellir dod o hyd i wybodaeth am gefnogaeth ariannol a chefnogaeth arall sydd ar gael i fusnesau a chyflogwyr o’r gwefannau canlynol:

Addysg a Theuluoedd

Llywodraeth Cymru

Find general information about learning in schools, free school meals, and Coronavirus regulations and restrictions.

Dod o hyd i wybodaeth gyffredinol am reoliadau a chyfyngiadau coronafeirws.

Cyngor Sir Gâr

Dod o hyd i wybodaeth am achosion Covid-19 a gadarnhawyd mewn ysgolion, dysgu o bell a gwybodaeth arall.

Camdrin Domestig

Mae Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yn darparu help a chyngor am drais yn erbyn merched, camdrin domestig a thrais rhywiol. Ffoniwch, anfonwch neges destun neu ebost unrhyw adeg.

Iechyd a Lles

GIG

Dod o hyd i wybodaeth am symptomau Covid-19, iechyd meddwl a phroblemau meddygol eraill.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dod o hyd i wybodaeth am dderbyn gofal brys, gofal nad yw’n frys ac ymweliadau ysbyty, a gwasanaethau lleol eraill.

Dod o hyd i gyngor ar adfer o Covid-19

Iechyd Meddwl

Am gyngor a chefnogaeth ar iechyd meddwl ewch i’r gwefannau canlynol:

Deintyddion

Am gyngor a gwybodaeth am broblemau deintyddol ewch i’r gwefannau gwasanaeth deintyddol canlynol:

Meddygon

Am gyngor a gwybodaeth ar unrhyw fater sy’n ymwneud â iechyd ewch i’ch meddygfa leol Meddygfa Teilo.

Fferyllfeydd

Find advice and information on health, prescriptions and opening hours at Nigel Williams Pharmacy and Well Pharmacy in Llandeilo.

Am gyngor a gwybodaeth ar iechyd, presgripsiynau ac oriau agor ewch i Fferyllfa Nigel Williams a’r Well Pharmacy yn Llandeilo.